U izradi baze gljiva korištena literatura: Prof. dr. Romano Božac – Enciklopedija gljiva 1 i 2;    Edmund Garnweidner – Džepni gljivarski vodič;     Gerrit J. Keizer – Gljive;     Karlo Hafner – Svijet gljiva ;    Ivan Focht – Ključ za gljive  


 
  Klobuk –
Čvrst, kompaktan i mesnat klobuk širok 5-15 cm prekrasne
  ljubičaste boje prekriven finim sitnim čehicama (pahuljicama)
  U mladih primjeraka klobuk je konveksan, a kasnije se izravna
 

 
Listići
– Široki, neravni prekrasne ljubičaste boje. Kad gljiva sazrije i pusti
  spore listići poprime ljubičasto smečkastu boju
 

  Stručak
–  Vvitak, a prema dnu zadebljan. Prekriven je pahuljastim nitima
  iste boje kao klobuk. Koprena koja brzo nestane također je ljubičaste
  boje


  Meso
– Meso je čvrsto i ljubičasto, te blagog okusa. Ima lagani miris po
  cedrovini.


  Ljubičasta koprenka je prekrasna jestiva gljiva koja raste od polovice ljeta
  do jeseni. Miris po cedrovini se gubi termičkom obradom. Pošto je gljiva
  srednje kvalitete što se tiče jestivosti, možda bi bilo najbolje ostaviti je da
  krasi prirodu svojom ljepotom, naročito jer je u pojednim krajevima naše
  domovine dosta rijetka gljiva.


 
 Slične gljive - Ljubičasta koprenka se može zamijeniti sa drugim
  ljubičastim vrstama koprenki, od kojih su neke i otrovne.
  Slična otrovna koprenka je Cortinarius traganus (Kozja koprenka).


 
 Fotografije i tekst:
                           Sanja Mudrinić
  
                
    Stranicu izradila: Sanja M.